Historien om Peter Madsens Nautilus

Historien om Peter Madsens Nautilus er kendt langt ud over ubådentusiasternes kredse. Den kan betegnes delvis som et kunstprojekt og delvis som en teknologisk sejr, og selv om det var et mord og en politisag der gjorde den berømt, var ubåden i sig selv værdt at blive husket.
Da den blev præsenteret for offentligheden var ubåden endnu ikke færdigbygget. Men allerede på dette tidspunkt var den et imponerende stykke arbejde, ikke mindst fordi den var lavet af frivillige arbejdere og bygget af genvundet materiale, og sådan havde et langt lavere budget end man havde kunnet forestille sig for en 18 meter lang og 30 tons tung ubåd. Den fik navnet Uc3 Nautilus, opkaldt efter Kaptajn Nemos ubåd i bogen “En verdensomsejling under havet” af Jules Verne.

Ildsjælen bag projektet

Peter Madsen, havde længe haft en nærmest altoverskyggende interesse for raketter, rumskibe, og ubåde. Da han var i tenårene var han medlem i den danske amatør-raketforening. Han blev dog bedt om at forlade foreningen, da han ville benytte brændstof, der ikke faldt ind under sikkerhedsregulativerne. I 20-og 30-årene brugte han al sin tid til at konstruere og bygge raketprojekter, og han var så opslugt at han på det nærmeste boede i sit værksted. Madsens brændende iver og unægtelige kreative talent forklarer hvordan Uc3 Nautilus kunne bygges og fungere, selv om konstruktionen afveg i væsentlig grad fra mere alment kendte ubådkonstruktioner. Dette gjorde den også værdig en sammenligning med sin litterære navnesøster.

Efter navngivningsceremonien på vestsiden af Refshaleøen blev Nautilus fragtet til Kongens Enghave, hvor det videre arbejde skulle udføres fra den flydende kunstnerpram Illutron. Arbejdet var færdigstillet foråret 2008, og ubåden udførte sit første officielle dyk ud fra København den 3. Maj 2008. Nu kunne Uc3 Nautilus’ egenskaber så at sige testes i dens naturlige omgivelser.

UC3 Nautilus

Ubåden var 17.7 meter lang og vejede 40 tons. Den var konstrueret for et mandskab på indtil 8 personer for overfladeopdrag og 4 personer for undervandsopdrag. Maksimal hastighed under vand var 6 knob. Ballasttankerne rummede 8000 liter og blev fyldt/tømt ved hjælp af trykluft. Trykluftmotorerne kunne flytte indtil 400 liter vand per sekund, og dermed kunne ubåden nedsænkes til periskopdybde på kun 20 sekunder. Ferskvands- og brændstoftankerne rummede hver 1500 liter, og blev drevet af en elektrisk pumpe – med mulighed for trykluftspumpe i nødstilfælde. Skroget var konstrueret til at tåle tryk ned til 400-500 meters dyb, men beregnet arbejdsdybde var 100 meter.

De første manøvreringstests var mere end tilfredsstillende. I tiden efter færdigstillelsen blev Nautilus brugt til fritidsture og ekspeditioner, men fik også opdrag af mere arbejdsmæssig karakter. Et af opdragene var at bistå ved et raketopskydningsforsøg, da rumskibet HEAT 1X Tycho Brahe, ygget af Madsens egen organisation Copenhagen Suborbitals skulle skydes op i bane omkring jorden. I august 2010 havde Nautilus opdraget at fragte satellitten Sputnik fra København til dens opskydningsrampe ved Bornholm. Uc3 Nautilus havde en fin karriere der havde kunnet vare i mange år.

Den 11. August 2017 var det hele dog forbi. Nautilus sank uden forvarsel udenfor Køge. Omstændighederne omkring forliset var i begyndelsen ikke til at forklare, da der ikke havde været tegn til tekniske vanskeligheder. I forbindelse med information om mistanker mod Peter Madsen gik politiet i gang med undersøgelser. Ting tydede på, at ubåden med hensigt var blevet sænket; ikke som et led i forsikringssvindel, men for at dække over beviser for en meget værre forbrydelse – nemlig mord.

Artikler

Privat ejede ubåde: En verden under overfladen

Udover uc3natilus er der også andre u-både ejet af private. Disse imponerende undervandsfartøjer er skræddersyet til at opfylde deres ejeres unikke behov og åbner dørene til en verden under overfladen ...

Empati og intelligens følges ikke altid ad

Alle møder vi mennesker som har en tilbøjelighed for enten følelse eller intelligens. Man kan være domineret af følelser eller intelligens.Og har vi adgang til begge dele, kan vi også ...

Kim Wall

Kim Wall var en svensk journalist og forfatter. Kim Wall omkom under meget tragiske omstændigheder i Danmark i 2017, da hun befandt sig ombord på et ubåd. Hendes død forårsagede ...

Tragedien blev forudsagt af en synsk…

Der kommer en tid, hvor alle, selv dem, der ikke accepterer det overnaturlige, står over for uforklarlige fænomener. Så kommer en tid, hvor man prøver at give svar, og det ...

Der hvor andre drømmer om en sejlbåd gik danske Peter Madsens drømmer i dybden. Han har bygget verdens største privatejede ubåd – af en gammel vindmølle!

Hvis alt går efter planen skal Peter Madsen - eller Peter Ubåd som han også kaldes - snart gennemføre sin egen verdensomsejling under havet. I sin selvbyggede Nautilus.

Ubåden er inspireret ...

Ubådingeniøren Peter Madsens projekt for udskydning af to rumraketter er udsat på ubestemt tid.

I 2008 indledte den danske opfinder og ubådsingeniør Peter Madsen et samarbejde med Kristian von Bengtson, tidligere udvikler for NASA. Samarbejdet varede i seks år inden makkerne blev uenige og ...