Alle møder vi mennesker som har en tilbøjelighed for enten følelse eller intelligens. Man kan være domineret af følelser eller intelligens.Og har vi adgang til begge dele, kan vi også mærke, at det er meget forskelligt, om vi vælger en intelligent side eller en følsom side i forskellige situationer eller områder i livet.

Vi har utallige beviser for mangel på det ene eller andet gennem historien. Man kan være meget intelligent og have total mangel på medfølelse. Empati gør at vi kan mærke det, som en anden person oplever. Og oplever nogen smerte, vil vi kunne mærke denne smerte. På den anden side kan man være så følelsesbetonet at man ikke ser struktur, logik eller form – disse element som intelligensens tilbyder – som noget af betydning.

Vi kan ikke have denne artikel op at stå, uden at tale om Peter Madsen. En intelligent mand, men en forbryder. En person, der mangler medfølelse i forhold til sit offer. Man mener, at mord, der begås i en seksuel kontekst, opstår fra gerningsmandens synsvinkel ud fra enten vrede og had, seksuelle sadistiske tilbøjeligheder eller ud fra en instrumentel årsag (f.eks. at ofret ikke skal kunne vidne i en retssag).

Tit hører vi om forbrydere, som er blevet udsat for børnevoldtægt, og som ikke har bearbejdet deres egne oplevelser. De bliver ofte til en stor fare for børn, når de er kommet i voksen alder. Ikke alle, naturligvis, men en del af dem. At få bearbejdet traumer viser sig, at være noget vigtigt og dybt forvandlende for det menneske som har været et offer en gang. Ellers findes risikoen for, at man senere selv kan blive til gerningsmand.

Seksualiteten er interessant for os mennesker, og at prøve at forstå kraften i den optager os, enten vi dyrker den lidt eller meget. Vi lever også i en tid, hvor mange mennesker ikke længere tror på religionernes idealer og dermed forsvinder troen på noget højere. Noget humant og kærlighedsfuldt at bestræbe sig på. Et menneske som ikke søger nogle højere værdier, kan tit komme i seksuelle vanskeligheder.

Det begynder måske med en søgen efter seksuelle oplevelser, der giver noget mere sensation end den grå hverdag. Der, hvor forelskelser ikke varer særlig længe, og andre interesser og venlig og kærlig udbytte ikke er nok, kan mere ekstreme former for seksualitet begynde at optage interesse og vokse til vaner.

Hvad kan vi så gøre ved dette? Vi må opgradere empatien. Vi må sørge for, at følelseslivet og højere værdier, som medmenneskelighed, respekt og tilgivelse får en bedre stilling i samfundet. Intelligensen skal bruges til glæde og gavn for vore medmennesker, ikke til den gamle dyriske selvopholdelsesdrift, hvor min egen overlevelse tager det hele. Vi må søge efter løsninger på alle problemer, der giver glæde og overlevelse for mange flere end os selve. Dette er ikke noget som man behøver at vente på. Det er bare at komme i gang med at øve sig. At bruge tid, hver dag, på at søge gode og humane løsninger, på hverdagens udfordringer. Og at mærke glæden dette giver.