Header

Ubådsforeningen

Ubådsforeningen UC3 Nautilus blev startet i marts 2014 for at udskille Nautilus, fra Copenhagen suborbitals, i en selvstændig forening der kan koncentrere sig om at renovere, sejle og vedligeholde ubåden Nautilus.

Foreningen består af dels aktive medlemmer og dels passive medlemmer.

  • De aktive medlemmer står for den daglige drift af foreningen, renovering og vedligehold af ubåden, og udgør den faste besætning ombord.
  • De passive medlemmer er venner af Nautilus, som gerne vil støtte foreningens arbejde, uden nødvendigvis at deltage aktivt i arbejdet.

Alle der har interesse i ubåde og som ønsker at hjælpe med at bevare Danmarks eneste aktive ubåd, er velkommen i foreningen.

Ønsker du at blive medlem  ? Så send os en mail eller kom forbi ubådsværkstedet en onsdag aften og få en snak med os og en rundvisning i Nautilus.

 

 

Ubådsforeningen har lagt en række relevante dokumenter tilgængeligt her