Header

Ubådsforeningen UC3 Nautilus uden ubåd?

February 27th, 2015 | Posted by Jesper in Uncategorized

Efter at have arbejdet på ombygningen af ubåden UC3 Nautilus i 3,5 år er der opstået en ejerskabskonflikt med Peter Madsen, der i sin tid byggede ubåden.

På trods af et længere forhandlingsforløb må det konstateres, at vi desværre ikke kan komme til enighed. Vi har derfor indstillet renoveringen af ubåden og ekskluderet Peter Madsen fra foreningen. På onsdag d. 4. marts vil ubådsforeningens generalforsamling tage stilling til foreningens fremtid.

DSC01634CR (1)

(Foto: Carsten Olsen)

Ubådsforeningen UC3 Nautilus blev, på opfordring fra bl.a. Peter Madsen, dannet for et lille års tid siden af den gruppe, som igennem 3,5 år har arbejdet støt og vedholdende på renoveringen af hende. Copenhagen Suborbitals (CS) havde på daværende tidspunkt alvorlige interne stridigheder og var i reel fare for at blive nedlagt, hvorved Nautilus i værste fald kunne være endt som skrot. På en ekstraordinær generalforsamling i CS den 3. marts 2014 blev det derfor enstemmigt vedtaget at udskille og overdrage Nautilus til en kommende selvstændig forening. Der var 37 stemmeberettigede medlemmer tilstede, her i blandt Peter Madsen, og der var derfor på intet tidspunkt i foreningen tvivl om, at ejerskabet af Nautilus tilfaldt den nye forening.

Ubådsforeningen blev stiftet på en generalforsamling den 19. marts 2014 med en formålsparagraf indeholdende ”…at være ejer af ubåden UC3 Nautilus og at sejle, vedligeholde og bevare den, samt at afholde og deltage i forskellige arrangementer om og med ubåde eller anden søfartsmæssigt indhold…” På samme stiftende generalforsamling blev Peter Madsen gjort til æresmedlem for sin indsats med at skabe og konstruere Nautilus.

Spørgsmålet om ejerskab af Nautilus blev bragt op, da ubådsforeningen begyndte at undersøge muligheder for at tegne ansvarsforsikring på ubåden, hvilket kræver et formaliseret ejerskab. Ubådsforeningen var efter den ekstraordinære generalforsamling i CS af den overbevisning, at Nautilus tidligere var en del af CS, og at ejerskabet derfor blev overdraget til ubådsforeningen ved dennes oprettelse. Denne opfattelse skyldes, ud over overdragelsen ved CS’s generalforsamling, at Peter Madsen igennem blogindlæg, artikler og mundtligt har givet udtryk for, at CS ejede ubåden. Den nye situation er nu, at Peter Madsen benægter, at CS har været ejer af Nautilus, og at ubådsforeningen derfor heller ikke nu er ejer.

Ubådsforeningens bestyrelse starter derfor forhandlinger med Peter Madsen for at finde en løsning i mindelighed. Der forhandles i løbet af efteråret om forskellige former for brugsret og ejerskab, uden at komme til en endelig overenskomst. Situationen kulminerer, da Peter Madsen d.13. januar 2015 sender en mail til ubådsforeningens formand, hvor han blandt andet ytrer, at ”Jeres forening EJER ikke Nautilus, og har derfor heller ingen autoritet over fartøjet. (…) Det betyder at jeres nuværende adgang til Nautilus sker uden i har en aftale med mig om det.” I mailen truer han også med at tage sagen i retten. Han fremkommer også med krav om at få flyttet Nautilus væk fra CS’s område og placere den ved siden af sit værksted.

Efter yderligere forsøg på at finde en løsning som begge parter kan blive enige om, må ubådsforeningen erkende, at det ikke kan lykkes. Vi har derfor indstillet renoveringen af Nautilus. Peter Madsen er i samme omgang blevet ekskluderet fra foreningen, da hans krav på ubåden anses for at være en modarbejdelse af foreningens formål, og derfor strider imod foreningens vedtægter.

Vi er utroligt ærgerlige over, at det skulle komme så vidt. Det har på intet tidspunkt været ubådsforeningens intention at fratage Peter Madsen æren for tilblivelsen af Nautilus, eller udelukke ham for deltagelse i renoveringen og kommende sejlads i foreningens regi. Det har derimod været foreningens ønske at færdiggøre og søsætte hende, og derved sikre at hun kunne sejle og blive bevaret i mange år fremover til glæde for foreningens medlemmer – herunder naturligvis også Peter Madsen. På Ubådsforeningens generalforsamling på onsdag d. 4. marts vil ubådsforeningen tage stilling til foreningens fremtid i relation til ubåden.

27. februar 2015, Bestyrelsen for Ubådsforeningen UC3 Nautilus.

Kontaktinfo:

Jacob Larsen Bestyrelsesformand

uc3nautilus@gmail.com

Diverse dokumenter om sagen kan læses her.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.