UC3 Nautilus http://uc3nautilus.dk Wed, 30 Dec 2015 21:27:09 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.9 Ubådsforeningen overdrager ubåden til Peter Madsen http://uc3nautilus.dk/ubadsforeningen-overdrager-ubaden-til-peter-madsen/ http://uc3nautilus.dk/ubadsforeningen-overdrager-ubaden-til-peter-madsen/#comments Thu, 05 Mar 2015 08:07:27 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=215 Read more ]]> Ubådsforeningen UC3 Nautilus har over de sidste to måneder ligget i ejerskabskonflikt med Peter Madsen omkring ubåden UC3 Nautilus. Foreningen mener ellers stadig, at vi havde en fælles mission om et langt liv på havet for Nautilus i foreningsregi. Vi havde ikke forestillet os at skulle bruge vores fritid på en tvist. På gårsdagens generalforsamling besluttede foreningen sig derfor for at overdrage ubåden til Peter Madsen-regi.

Ejerskabskonflikten startede da Peter Madsen d. 13 januar 2015 skrev en mail til foreningens bestyrelse, hvor han blandt andet ytrede, at ”Jeres forningen EJER ikke Nautilus, og har derfor heller ingen autoritet over fartøjet (…) Det betyder at jeres nuværende adgang til Nautilus sker uden at i har en aftale med mig om det.” Selvom foreningen hele tiden har været af den faste overbevisning, at den var den juridiske ejer af ubåden, valgte bestyrelsen alligevel at indlede en dialog med Peter Madsen for at finde en løsning i mindelighed. Efter tre forhandlingsrunder måtte vi desværre erkende, at det ikke kunne lade sig gøre at nå en forhandlingsløsning.

Ubådsforeningen har siden søgt juridisk rådgivning, og har af to uafhængige advokater, der har kigget dokumentationen igennem, fået at vide, at en anerkendelsesdom uden tvivl ville falde ud til ubådsforeningens side. Alligevel har medlemmerne været i tvivl om, hvorvidt de ville holde ejerskabet i hævd. Udover at et retsforløb ville være både dyrt og opslidende, så har foreningens medlemmer heller aldrig ønsket at vriste ubåden ud af Peter Madsens hænder. På den anden side havde forhandlingsprocessen fået bestyrelsen til at miste tiltroen til, at et meningsfyldt og langtidsholdbart samarbejde var muligt. Desuden havde ubådsgruppen heller ikke lyst til at arbejde på Nautilus udenfor foreningsregi. Det blev derfor lagt op til generalforsamlingen at beslutte sig for om sagen skulle tages op i retten eller ubåden overdrages til Peter Madsen-regi.

I løbet af den sidste uge op til gårsdagens generalforsamling, er den manglende tiltro til et langsigtet samarbejde med Peter Madsen, desværre blevet bekræftet. Selvom ubådsforeningen hele tiden har prøvet at holde tvisten i privat regi, valgte Peter Madsen i torsdags d 26 februar at bringe konflikten ud i offentligheden på sin hjemmeside såvel som blog på ing.dk. Siden da har Peter Madsens udmeldinger skiftet kurs – nogle gange op til flere gange dagligt. Efter ophedet debat på ing.dk både fredag og lørdag, kom Peter Madsen om søndagen på banen med en udmelding om, at han valgte at gå fra ubåden: ”Jeg sagde farvel til hende i går eftermiddag, og jeg har ingen planer eller noget ønske om at have nogen relationer til ubåden Nautilus i fremtiden.”

Sent mandag aften fik to af bestyrelsens medlemmer så denne sms fra Peter Madsen: ”Du skal nok tænke det sådan at der hviler en forbandelse over Nautilus. Den forbandelse er mig. Der bliver ikke ro om Nautilus så længe jeg findes. Du kan ikke hæve den forbandelse juridisk. Det er lige meget om du for ret eller ej, usikkerheden er der stadigvæk (…) Lad hende være. Tag hende ikke bare fordi du kan. Det er ikke godt for jer. I vil aldrig få en god følelse i den ubåd (…) Ikke at jeg iøvrigt aner hvad i beslutter jer for. Men vær kloge. Smid ikke mere hjerte blod i den båd. For din egen skyld. Du fortjener bedre.”

Tirsdag aften fik bestyrelsen så yderligere en mail fra Peter Madsen, hvor han informerede os om, at han havde indregistreret Nautilus under Raketmadsens Rumlaboratorium ApS – og i øvrigt ønskede os held og lykke med generalforsamlingen dagen efter. Vi har siden talt med Skibsregisteret og fået at vide, at der allerede den 11. februar var blevet anmeldt en ejerret til ubåden, men at den endnu ikke var blevet registreret. Denne anmeldelse var altså kommet næsten 2 uger før Peter Madsen blev ekskluderet fra foreningen for at modarbejde dens formål.

På gårsdagens generalforsamling besluttede foreningen sig for at overdrage ubåden til Peter Madsen eller en af Peter Madsen udpeget juridisk person. Foreningen blev stiftet med ubådsdrømme og renovering i tankerne og ikke retslige tvister. Det er derfor med vemod, at vi i foreningsregi må stoppe renoveringen af Nautilus. Vi håber oprigtigt, at Nautilus igen vil blive søsat og leve et langt liv på havet i de nye rammer.

På vegne af ubådsforeningens medlemmer takker bestyrelsen helhjertet alle enkeltpersoner, grupper, donorer, samarbejdsvirksomheder og sponsorer for deres bidrag til den hidtidige renovering og ombygning af ubåden UC3 Nautilus.

Ubådsforeningens Bestyrelse d. 5 marts 2015

Kontaktinfo:

Jacob Larsen Bestyrelsesformand

uc3nautilus@gmail.com

Læs yderligere information om sagen i disse dokumenter

 

]]>
http://uc3nautilus.dk/ubadsforeningen-overdrager-ubaden-til-peter-madsen/feed/ 5
Ubådsforeningen UC3 Nautilus uden ubåd? http://uc3nautilus.dk/ubadsforeningen-uc3-nautilus-uden-ubad/ http://uc3nautilus.dk/ubadsforeningen-uc3-nautilus-uden-ubad/#comments Fri, 27 Feb 2015 07:27:47 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=210 Read more ]]> Efter at have arbejdet på ombygningen af ubåden UC3 Nautilus i 3,5 år er der opstået en ejerskabskonflikt med Peter Madsen, der i sin tid byggede ubåden.

På trods af et længere forhandlingsforløb må det konstateres, at vi desværre ikke kan komme til enighed. Vi har derfor indstillet renoveringen af ubåden og ekskluderet Peter Madsen fra foreningen. På onsdag d. 4. marts vil ubådsforeningens generalforsamling tage stilling til foreningens fremtid.

DSC01634CR (1)

(Foto: Carsten Olsen)

Ubådsforeningen UC3 Nautilus blev, på opfordring fra bl.a. Peter Madsen, dannet for et lille års tid siden af den gruppe, som igennem 3,5 år har arbejdet støt og vedholdende på renoveringen af hende. Copenhagen Suborbitals (CS) havde på daværende tidspunkt alvorlige interne stridigheder og var i reel fare for at blive nedlagt, hvorved Nautilus i værste fald kunne være endt som skrot. På en ekstraordinær generalforsamling i CS den 3. marts 2014 blev det derfor enstemmigt vedtaget at udskille og overdrage Nautilus til en kommende selvstændig forening. Der var 37 stemmeberettigede medlemmer tilstede, her i blandt Peter Madsen, og der var derfor på intet tidspunkt i foreningen tvivl om, at ejerskabet af Nautilus tilfaldt den nye forening.

Ubådsforeningen blev stiftet på en generalforsamling den 19. marts 2014 med en formålsparagraf indeholdende ”…at være ejer af ubåden UC3 Nautilus og at sejle, vedligeholde og bevare den, samt at afholde og deltage i forskellige arrangementer om og med ubåde eller anden søfartsmæssigt indhold…” På samme stiftende generalforsamling blev Peter Madsen gjort til æresmedlem for sin indsats med at skabe og konstruere Nautilus.

Spørgsmålet om ejerskab af Nautilus blev bragt op, da ubådsforeningen begyndte at undersøge muligheder for at tegne ansvarsforsikring på ubåden, hvilket kræver et formaliseret ejerskab. Ubådsforeningen var efter den ekstraordinære generalforsamling i CS af den overbevisning, at Nautilus tidligere var en del af CS, og at ejerskabet derfor blev overdraget til ubådsforeningen ved dennes oprettelse. Denne opfattelse skyldes, ud over overdragelsen ved CS’s generalforsamling, at Peter Madsen igennem blogindlæg, artikler og mundtligt har givet udtryk for, at CS ejede ubåden. Den nye situation er nu, at Peter Madsen benægter, at CS har været ejer af Nautilus, og at ubådsforeningen derfor heller ikke nu er ejer.

Ubådsforeningens bestyrelse starter derfor forhandlinger med Peter Madsen for at finde en løsning i mindelighed. Der forhandles i løbet af efteråret om forskellige former for brugsret og ejerskab, uden at komme til en endelig overenskomst. Situationen kulminerer, da Peter Madsen d.13. januar 2015 sender en mail til ubådsforeningens formand, hvor han blandt andet ytrer, at ”Jeres forening EJER ikke Nautilus, og har derfor heller ingen autoritet over fartøjet. (…) Det betyder at jeres nuværende adgang til Nautilus sker uden i har en aftale med mig om det.” I mailen truer han også med at tage sagen i retten. Han fremkommer også med krav om at få flyttet Nautilus væk fra CS’s område og placere den ved siden af sit værksted.

Efter yderligere forsøg på at finde en løsning som begge parter kan blive enige om, må ubådsforeningen erkende, at det ikke kan lykkes. Vi har derfor indstillet renoveringen af Nautilus. Peter Madsen er i samme omgang blevet ekskluderet fra foreningen, da hans krav på ubåden anses for at være en modarbejdelse af foreningens formål, og derfor strider imod foreningens vedtægter.

Vi er utroligt ærgerlige over, at det skulle komme så vidt. Det har på intet tidspunkt været ubådsforeningens intention at fratage Peter Madsen æren for tilblivelsen af Nautilus, eller udelukke ham for deltagelse i renoveringen og kommende sejlads i foreningens regi. Det har derimod været foreningens ønske at færdiggøre og søsætte hende, og derved sikre at hun kunne sejle og blive bevaret i mange år fremover til glæde for foreningens medlemmer – herunder naturligvis også Peter Madsen. På Ubådsforeningens generalforsamling på onsdag d. 4. marts vil ubådsforeningen tage stilling til foreningens fremtid i relation til ubåden.

27. februar 2015, Bestyrelsen for Ubådsforeningen UC3 Nautilus.

Kontaktinfo:

Jacob Larsen Bestyrelsesformand

uc3nautilus@gmail.com

Diverse dokumenter om sagen kan læses her.

]]>
http://uc3nautilus.dk/ubadsforeningen-uc3-nautilus-uden-ubad/feed/ 0
Video fra ubådsværkstedet http://uc3nautilus.dk/video-fra-ubadsvaerkstedet/ http://uc3nautilus.dk/video-fra-ubadsvaerkstedet/#comments Fri, 31 Oct 2014 16:32:26 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=185 Onsdag aften var Claus Mejling forbi værkstedet med sit kamera. Det kom der denne lille video ud af:

 

]]>
http://uc3nautilus.dk/video-fra-ubadsvaerkstedet/feed/ 0
Status http://uc3nautilus.dk/status/ http://uc3nautilus.dk/status/#comments Sun, 21 Sep 2014 15:41:46 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=173 Read more ]]> Selv om der stadig er lang vej til søsætningen af Nautilus, så skrider arbejdet med renoveringen fremad. Stødt og roligt.
En del af malearbejdet indvendigt har ikke været udført helt godt nok, særligt i tårnrøret og området omkring. Når vi kommer i vandet vil det område være meget udsat for saltvand og dermed korrosion, hvis det ikke er malet ordenligt. Derfor har vi bruget noget tid på at få renset malingen af, bl.a med nålehamre. Sådan et par nålehamre i et ubådsskrog larmer meget og kan høres over store dele af Refshaleøen. Det arbejde er heldigvis ved at være klaret. Så skal vi endelig have malet det sidste indvendigt med et godt tykt lag Hempadur.

Rammerne til koøjerne, i skroget har vist sig at have en del skævheder. Ruderne lå ikke an hele vejen rundt i rammerne. Vi har derfor bygget et værktøj til at planslibe koøjerammer med og det virker også helt fint. Desværre kunne vores gamle boremaskine, som vi brugte til at drive sliberen med, ikke holde til det. Den blev meget varm og brændte af. Så nu må vi finde en ny maskine til det.
I lørdags fik vi sandblæst nogle af de sidste løsdele. Dørkplader og tryklufttanke. Så nu er de også klar til et nyt lag maling.
Vi har også fået købt os et par nye dykkerventiler. Det er dem der skal sidde i toppen af dykkertankene og lukke luft ud når vi skal dykke. Så nu kan den del af systemet også laves færdigt.

tryktankehammer

]]>
http://uc3nautilus.dk/status/feed/ 2
En onsdag aften i Ubådsværftet. http://uc3nautilus.dk/en-onsdag-aften-i-ubadsvaerftet/ http://uc3nautilus.dk/en-onsdag-aften-i-ubadsvaerftet/#comments Fri, 22 Aug 2014 20:49:33 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=163 Read more ]]> Det var en sand fornøjelse at være “til ubåd” i går onsdag. Steen Lorck og jeg fik den samme tanke stort set samtidig, da vi stod inde ved arbejdsbordet i HAB. Den tanke der slog ned i os begge var: “Jamen, det her er jo sådan det lyder på et skibsværft!” Det er en af disse aftener man bliver mindet om hvorfor slæbet som formand er det hele værd, og lidt til.

Alex var for gud ved hvilken gang i gang med at forsøge at slide alle vores kompressorer op ved at fjerne gammel maling og rustskaller i Nautilus med nålehammer, så der var en konstant ringen af stål mod stål ude i gården. Martin fik rytmisk rumlen ud af fræseren under sit arbejde med at fræse de tykke stålplader til kompressormotoren. Per bød ind med sagte underspillet lejeraslen over fra drejebænken, mens at værktøjet til koøjerammeafslibning for alvor begyndte at tage form. Allan var både til plade-rasle lyde, blå-hvidt lys og gnister da han modificerede et pladebukkeværktøj og tog fat på at få afskærmningspladerne ude ved skruen. Jesper var på svejseværk og slibning under komponeringen af det nye udstødningsrør. Emil bankede, filede og svejsede også på de nye fuldt bevægelige beslag til 24V LED arbejdslys i maskinrummet. Lili var “slet ikke til stede” selvom jeg kunne have svoret på at have hørt hendes ukuelige og smittende latter rundt omkring i skyggerne. Undertegnede var selv noget anonym, sådan rent værftstøjsmæssigt, da en tuning af en nålehammer med Y-slange og fittings uden tryktab, samt noget ekstra halogen-lys til udendørs ubådsarbejde i den kommende mørke periode ikke siger ret meget. Steen dukkede vanligt op og sikrede med det kølige overblik at alt skred forsvarligt fremad.

Alt i alt en fantastisk aften med støjende beviser på at arbejdet med vores elskede sorte dame skrider godt fremad. Vi kan faktisk godt tillade os at være lidt småstolte af indsatsen og vores vedholdenhed. Det her kan altså blive stort, hvis vi kan holde det nuværende aktivitetsniveau.

Skrevet af Jacob.

 

]]>
http://uc3nautilus.dk/en-onsdag-aften-i-ubadsvaerftet/feed/ 0
Landtransport af 32 tons ubåd http://uc3nautilus.dk/landtransport-af-32-tons-ubad/ http://uc3nautilus.dk/landtransport-af-32-tons-ubad/#comments Fri, 11 Jul 2014 18:58:21 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=154 Read more ]]> Da CS med udgangen af Maj fraflyttede det gamle værksted, henstod Nautilus stadig ved siden af hallen og med REDAs velsignelse fik vi lov at have hende stående til vi fandt en løsning på at få hende flyttet. Selv om vi næsten har tømt hende for indhold, vejer hun stadig et stykke over 30 tons og det er ikke bare lige noget vi flytter.

Der blev tænkt mange tanker om hvordan vi nemmest og billigst fik klaret flytningen til pladsen ved vores nye værksted.

En af de dejlige ting ved at bo på Refshaleøen er de mange gode naboer vi har. En af naboerne er et firma der har en stor Kalmar container truck og han mente nok at det var muligt at flytte Nautilus med den. Og som sagt så gjort. En torsdag i juli mødtes truckchaufføren og en del Nautilus og CS folk for at flytte ubåd. Det hele forløb uden problemer og i løbet af et par timer stod Nautilus på pladsen foran værkstedet.

Det hele kan ses på denne film : https://www.youtube.com/watch?v=o_9tKBihFzY

uc3_flyt1-600x399DSC08314CRPS

]]>
http://uc3nautilus.dk/landtransport-af-32-tons-ubad/feed/ 0
Velkommen http://uc3nautilus.dk/velkommen/ http://uc3nautilus.dk/velkommen/#comments Fri, 25 Apr 2014 20:53:31 +0000 http://uc3nautilus.dk/?p=126 Read more ]]>

Velkommen til Nautilus nye hjemmeside.

Her vil du med tiden kunne læse alt hvad der er værd at vide om vores ubåd. Siderne er stadig under opbygning så du vil nok opdage at der mangler noget rundt omkring, men det vil blive opdateret løbende. Samtidig vil vi her på bloggen, jævnligt skrive om hvad der sker i ubådsværkstedet med renoveringen af Nautilus og når hun kommer i vandet, med beskrivelser af vores togter over og under havene.

God fornøjelse med læsningen.

 

]]>
http://uc3nautilus.dk/velkommen/feed/ 2