Header

Overdragelsesdokumentet

August 15th, 2017 | Posted by Admin in Uncategorized - (0 Comments)

Ubådsforeningen af 2015 vendte i forbindelse med ejerskabstvisten i 2015 ryggen til Peter Madsen og UC3 Nautilus og overdrog ubåden UC3 Nautilus til Raketmadsens Rumlaboratorium ApS. Siden da har Ubådsforeningen af 2015 arbejdet på egne projekter, i form af designet af en lille to-mands miniubåd. Ubåden UC3 Nautilus er for ubådsforeningen og foreningens medlemmer et overstået kapitel.

For at skabe fuld klarhed omkring Ubådsforeningens brud med UC3 Nautilus og Peter Madsen i 2015 har Ubådsforeningens bestyrelse nu valgt også at offentliggøre det endelige overdragelsesdokument, hvor Ubådsforeningen overdrager ubåden UC3 Nautilus til en af Peter Madsen udpeget juridisk person, hvilket i tilfældet blev Raketmadsens Rumlaboratorium ApS., ved direktør Peter Madsen.

På den baggrund har Ubådsforeningen af 2015 ikke yderligere kommentarer eller oplysninger til den aktuelle triste og tragiske sag.

På vegne bestyrelsen i Ubådsforeningen af 2015, (15/8/2017)

Jacob Skov Larsen, Bestyrelsesformand

Læs yderligere information om sagen i disse dokumenter

Ubådsforeningen UC3 Nautilus har over de sidste to måneder ligget i ejerskabskonflikt med Peter Madsen omkring ubåden UC3 Nautilus. Foreningen mener ellers stadig, at vi havde en fælles mission om et langt liv på havet for Nautilus i foreningsregi. Vi havde ikke forestillet os at skulle bruge vores fritid på en tvist. På gårsdagens generalforsamling besluttede foreningen sig derfor for at overdrage ubåden til Peter Madsen-regi.

Ejerskabskonflikten startede da Peter Madsen d. 13 januar 2015 skrev en mail til foreningens bestyrelse, hvor han blandt andet ytrede, at ”Jeres forningen EJER ikke Nautilus, og har derfor heller ingen autoritet over fartøjet (…) Det betyder at jeres nuværende adgang til Nautilus sker uden at i har en aftale med mig om det.” Selvom foreningen hele tiden har været af den faste overbevisning, at den var den juridiske ejer af ubåden, valgte bestyrelsen alligevel at indlede en dialog med Peter Madsen for at finde en løsning i mindelighed. Efter tre forhandlingsrunder måtte vi desværre erkende, at det ikke kunne lade sig gøre at nå en forhandlingsløsning.

Ubådsforeningen har siden søgt juridisk rådgivning, og har af to uafhængige advokater, der har kigget dokumentationen igennem, fået at vide, at en anerkendelsesdom uden tvivl ville falde ud til ubådsforeningens side. Alligevel har medlemmerne været i tvivl om, hvorvidt de ville holde ejerskabet i hævd. Udover at et retsforløb ville være både dyrt og opslidende, så har foreningens medlemmer heller aldrig ønsket at vriste ubåden ud af Peter Madsens hænder. På den anden side havde forhandlingsprocessen fået bestyrelsen til at miste tiltroen til, at et meningsfyldt og langtidsholdbart samarbejde var muligt. Desuden havde ubådsgruppen heller ikke lyst til at arbejde på Nautilus udenfor foreningsregi. Det blev derfor lagt op til generalforsamlingen at beslutte sig for om sagen skulle tages op i retten eller ubåden overdrages til Peter Madsen-regi.

I løbet af den sidste uge op til gårsdagens generalforsamling, er den manglende tiltro til et langsigtet samarbejde med Peter Madsen, desværre blevet bekræftet. Selvom ubådsforeningen hele tiden har prøvet at holde tvisten i privat regi, valgte Peter Madsen i torsdags d 26 februar at bringe konflikten ud i offentligheden på sin hjemmeside såvel som blog på ing.dk. Siden da har Peter Madsens udmeldinger skiftet kurs – nogle gange op til flere gange dagligt. Efter ophedet debat på ing.dk både fredag og lørdag, kom Peter Madsen om søndagen på banen med en udmelding om, at han valgte at gå fra ubåden: ”Jeg sagde farvel til hende i går eftermiddag, og jeg har ingen planer eller noget ønske om at have nogen relationer til ubåden Nautilus i fremtiden.”

Sent mandag aften fik to af bestyrelsens medlemmer så denne sms fra Peter Madsen: ”Du skal nok tænke det sådan at der hviler en forbandelse over Nautilus. Den forbandelse er mig. Der bliver ikke ro om Nautilus så længe jeg findes. Du kan ikke hæve den forbandelse juridisk. Det er lige meget om du for ret eller ej, usikkerheden er der stadigvæk (…) Lad hende være. Tag hende ikke bare fordi du kan. Det er ikke godt for jer. I vil aldrig få en god følelse i den ubåd (…) Ikke at jeg iøvrigt aner hvad i beslutter jer for. Men vær kloge. Smid ikke mere hjerte blod i den båd. For din egen skyld. Du fortjener bedre.”

Tirsdag aften fik bestyrelsen så yderligere en mail fra Peter Madsen, hvor han informerede os om, at han havde indregistreret Nautilus under Raketmadsens Rumlaboratorium ApS – og i øvrigt ønskede os held og lykke med generalforsamlingen dagen efter. Vi har siden talt med Skibsregisteret og fået at vide, at der allerede den 11. februar var blevet anmeldt en ejerret til ubåden, men at den endnu ikke var blevet registreret. Denne anmeldelse var altså kommet næsten 2 uger før Peter Madsen blev ekskluderet fra foreningen for at modarbejde dens formål.

På gårsdagens generalforsamling besluttede foreningen sig for at overdrage ubåden til Peter Madsen eller en af Peter Madsen udpeget juridisk person. Foreningen blev stiftet med ubådsdrømme og renovering i tankerne og ikke retslige tvister. Det er derfor med vemod, at vi i foreningsregi må stoppe renoveringen af Nautilus. Vi håber oprigtigt, at Nautilus igen vil blive søsat og leve et langt liv på havet i de nye rammer.

På vegne af ubådsforeningens medlemmer takker bestyrelsen helhjertet alle enkeltpersoner, grupper, donorer, samarbejdsvirksomheder og sponsorer for deres bidrag til den hidtidige renovering og ombygning af ubåden UC3 Nautilus.

Ubådsforeningens Bestyrelse d. 5 marts 2015

Kontaktinfo:

Jacob Larsen Bestyrelsesformand

uc3nautilus@gmail.com

Læs yderligere information om sagen i disse dokumenter